Nájdite si partnerov

                    pre váš biznis

     

tématické biznis podujatia

efektívny osobný marketing

Prečo sa k nám pripojiť?

Čo ponúka a čo nám prináša naša komunita podnikateľov?
01

Kontakty

Nové, overené, odporučené, konkrétne vyžiadané. Príď predstaviť seba a svoj biznis osobne!
02

Obchodné príležitosti

Získavame odporučeniami, spoločným rozpracovaním. Príď nám opísať čo riešiš a aké máš zámery.
03

Vzťahy medzi podnikateľmi

Dôveru si budujeme účasťou, prezentáciou na podujatiach a pri osobných stretnutiach. Dodržiavaním etických pravidiel.
04

Zdieľanie skúseností

Dôverné prostredie komunity umožňuje čerpať zo skúseností, know how zúčastnených spontánne.
05

Optimalizácia

Nákladová. kvalitatívna, dodávateľská, individuálna... Nákupná aliancia? Rozhodni sa čo potrebuješ!
06

Efektívny marketing

Budujeme si obchodné kanály, strategické partnerstvá a kľúčových klientov. Funguje nám to.

beep networking events

na Slovensku a bez hraníc

osobne   ~  online

business breakfast   ||  thematic social events   ||  business development

< 6
rokov
192
členstiev
< 800
podujatí
biznisov
< 11 tisíc
účastníkov beep events
< 1600
unikátnych účastníkov
15
priemerne účastníkov na jednom podujatí
2
priemerne unikátnych účastníkov

Posledné články

Beep Robo web

Róbert Antoni

Úprimný marketér

Martin Drahos business breakfast beep events

Martin Drahos

Podporovateľ, organizátor, tretie oko do biznisu

martin f kardos (1)

Martin Kardos

Aktívny budovateľ 2. komunitnej bunky

MY komunikujeme ViAC

prijímanie hovorov v zastúpení
 
pridaná hodnota Vášho biznisu
 

ViAC času!

delegujte na nás intenzívne drobné opakované komunikácie

 

ViAC peňazí!

venujte sa tomu čo tvorí pridanú hodnotu Vášho produktu

 

ViAC pridanej hodnoty!

analyzujeme časové rezervy a potenciál Vášho rastu

Prihláška člena komunity BEEP networking

    - prečítal som si Obchodné podmienky a súhlasím

    Loading...