analýza asociácií pomocou farieb ….

Blog  Business  Marketing

Rozhovor s Darinou Gajdošovou

o inovatívnej metóde,

analýze asociácií pomocou farieb.

Chceme mať firmy s dobrou atmosférou, kde ľudia chodia radi do práce, kde podajú výkon bez naliehania a pridajú kus svojej tvorivosti, angažovanosti a zároveň firmu, ktorú dokážeme efektívne riadiť? Potrebujeme poznať s kým spolupracujeme a aké máme možnosti!

Analýza asociácií pomáha pochopiť chovanie jednotlivcov a skupín pomocou spoľahlivých a unikátnych farebných online senzorov. Táto metóda je založená na práci dvoch významných psychológov: Carla Junga a Maxa Lüschera. Počas zbierania údajov je pred respondenta predkladaná sada slov, obrázkov a videí, ktoré sú obklopené ôsmimi farebnými kruhovými poliami. Každý impulz vyvoláva u respondenta asociáciu a z nej vyplývajúcu emóciu. Na ňu reaguje individuálnym reakčným časom s výberom troch farebných polí. Vybrané farby sa stávajú sprostredkovateľom informácií o pocitových prežitkoch respondenta.

Darina Gajdošová je jedna z mála odborníkov, ktorá túto metódu praktizuje na Slovensku už 16 rokov. Vie byť užitočná nielen pre veľké korporátne spoločnosti, ale aj pre stredné a rodinné firmy, jednotlivcov a súkromné osoby. V súčasnej dobe môžu šablóny využívať aj športovci (individuálne a tímové športy) aj deti. Jej podpora sa zameriava na oblasti HR, marketing a vzdelávanie.

Prečo práve farby vedia sprostredkovať informácie o nás?

Farby sú nástrojom veľmi hravým😊 …ľudia majú farby radi. Farby nás obklopujú všade. Pri vyplňovaní testu pre respondenta neexistuje dobrá alebo zlá voľba. Každá odpoveď je vždy správna a platná. Pri testoch s otázkami používame rozum. Zvyčajne ak ide o firemnú kultúru odpovedajú zamestnanci pod tlakom prostredia. Veľmi často dávajú premyslené odpovede, majú obavy z reakcie nadriadených, zamestnávateľa. Pri farebnom teste ľudia odpoja rozumovú korekciu a zaznamenávame reálne správanie. Farebný test vedia využiť aj ľudia so zrakovým handicapom, napr. farboslepý, lebo farby vyžarujú určité frekvencie a nie je to len o vizuálnom vnímaní.

Teba Darinka vnímam, ako človeka, ktorý má pochopenie pre ľudskú povahu, prirodzenosť. Vždy si sa zaujímala o psychológiu a motiváciu ľudského chovania.

Aká konkrétna vec Ťa zaviedla na cestu práce s hĺbkami ľudského vedomia?

Aby som vedela odpovedať, musím sa vrátiť do mojej histórie. Zastávala som vysoké manažérske pozície a pracovala s ľuďmi. Uvedomovala som si, že nie vždy úplne rozumiem modelu ich správania. Snažila som sa to podchytiť čo najsprávnejšie. Raz, keď som bola v Prahe, som sa stretla s MUDr. Filipom Brodanom a ten mi dal vyklikať farebný test. Po vyhodnotení testu som veľmi ľahko vedela vyhodnotiť, prečo je moje správanie také, aké je. Konkrétne ja som sa nechala úplne pohltiť našou firemnou kultúrou. Prebrala som vzorec správania, ktorý nebol kompatibilný so mnou. Prenášala som ho aj do rodinného života. Keď si zvykneme príliš často nosiť masky, ktoré prispôsobíme očakávaniam nášho okolia, stratíme nad tým po čase kontrolu. Časom sa to odzrkadlí na našej energii, zdraví a vzťahoch.

Pozrieť sa do zrkadla nášho vnútra niekedy môže byť aj traumatizujúce, ale bez identifikácie problému sa nemôže začať proces riešenia. Absolvovanie tohto testu môže mať aj terapeutický účinok?

Môže. Veľmi záleží na tom, aký postoj k výsledku človek zaujme. V mojej praxi som sa stretla aj s takými prípadmi, že ľudia na vedomej úrovni výsledok neprijali. Ale pre mňa to znamenalo, že som odviedla dobrú prácu. Daný jedinci sa v tom čase nenachádzali v ideálnej životnej situácii. Ich obrana bola adresovaná okolnostiam, ale tá informácia odo mňa zasiahla ich podvedomie a tým mohli na sebe začať pracovať.

…ale je to fakt nastavenia zrkadla, ako si povedala. Nastavenia zrkadla pre toho človeka. O jeho aktuálnom vzorci správania. Výsledok býva platný približne pol roka. Vždy je to o interakcii človeka s okolím.

Tak to znamená, že táto metóda môže byť aj pomocník pre rýchlu identifikáciu problému v tíme pre manažéra, človeka povereného riadením?

Áno. Pomôže to nájsť správnu formu interakcie s našim okolím. Pomôže nám riadiť tie naše vzorce správania, ktoré máme v sebe zakorenené. Meniť k dobrému smeru náš stereotyp. Ja pri vyhodnotení testu nehodnotím človeka a ani to neradím. Je to len a len vyhodnotenie aktuálneho stavu jednotlivca a jeho okolia.

Po akom čase, po 1. teste, by mal respondent zvážiť jeho opakovanie? Či došlo k zmene.

Je to medzi 3 až 6 mesiacov, potom premeriavame zmeny. Či sa začal proces riešenia a nastavovanie rovnováhy. Niektoré atribúty sú vysoko stále, to znamená, že my máme nejaké predispozície. My sa nesnažíme meniť človeka, len tie oblasti, ktoré ho vyčerpávajú identifikovať a dostať ho do „balance zóny“. Celú situáciu krásne vidíme v asociačnej mape, kde meriame motivátory, stresory, deštruktory, operátory. Našou snahou je znížiť potenciálne negatívne dopady na jednotlivca, tím a jeho okolie.

V ktorej oblasti firmy používajú tento nástroj?

Najčastejšie je to oblasť HR. Bola prizývaná na výberové konania. Je to úžasný doplnok pri výbere. Niektorí ľudia často prechádzajú z jednej firmy do druhej. Berú si zo sebou návyky, aj firemnú kultúru a nastavenia. Aj to sa stáva, že v predchádzajúcej firme sa musel prispôsobovať častým zmenám a na nové miesto prichádza s nastavením, že nechce ďalšie zmeny, potrebuje stabilitu. To ale neznamená, že už nie je schopný prijímať zmeny. Len potrebuje dlhší čas na adaptáciu, iný prístup. To je dôležitá informácia pre zamestnávateľa. Ten vie posúdiť či je firma je schopná vytvoriť potrebné podmienky.

Aké skúsenosti máš s workshopmi pre tímy?

Krásne vieme poukázať na mieru stotožnenia zamestnancov s firemnou kultúrou. Na priestor na zlepšenie. V tímovom výsledku je oveľa väčšia sila a dynamika. Tam je to krásne vidieť, čo ten tím každodenne rieši.

Na záver by som Ti dala jednu osobnú otázku. Podľa Teba, ktorú farbu dnes na svete najviac postrádame, ktorá farba tu najviac chýba?

Je to červená. Červená pre mňa znamená lásku, tvorivosť. … k tomu by som ešte priradila zelenú farbu, lebo všetkého veľa škodí. Keď niekto príliš veľa hreje, rozdáva sa – to nie je ideálny model. Tá zelená je zase kľud, harmónia. Tieto atribúty spolu s láskou sa mi zdá, akoby boli v ľuďoch zatlačené do úzadia. Mali by sme im dať priestor.

Styling, fotografie, úpravu a rozhovor spracovala Veronika Drahos