Reagujeme na požiadavky účastníkov ~ nový formát rozvojového networkingu

Blog  Business  Event

Nový formát networkingu inšpirovaný očakávaniami účastníkov BEEP business breakfast v roku 2023. Na jednotlivé témy prizveme hostí podnikateľov, ktorých životná cesta dáva predpoklad kvalifikovaného vstupu, pohľadu, názoru. Priestor pre názor bude aj pre účastníkov. Spoločne tak budeme kultivovať myšlienky a prepájať ich s praktickým využitím v biznise.

Mindset sa týka prístupu ľudí k životu. Ako riešia výzvy a zvládajú problémy. Opisuje postoj a presvedčenia. Tie ovplyvňujú naše správanie, rozhodnutia a reakcie na rôzne situácie.

Motivácia predstavuje silu, vnútornú, vonkajšiu. Tá riadi naše správanie, smeruje naše ciele a udržiava nás aktívnych. Ovplyvňuje rozhodovacie procesy, úroveň úsilia a vytrvalosť. Je to kľúčový faktor v osobnom a profesijnom rozvoji ovplyvňujúci úspech a dosahovanie cieľov.

Vstupenky online na beep.sk cez konkrétne podujatie.

Ilustračný obrázok zobrazuje priestory firmy Otvorená hra na Hattalovej. Kde už by mohol byť vhodnejší priestor pr mindset?

 

 

mind & motivation

diskusný rozvojový networking beep events

 

Komu?

Podnikateľom, top manažérom, ktorý chcú prekročiť svoje hranice.

Chcú mať úspech a spokojnosť v rovnováhe.

O čom?

  1. FIX vs. rozvoj s prepojením na sebavedomie motiváciu

  2. MINDSET podnikateľa, poznanie vlastného, vplyv na úspech

  3. MINDSET zmena, rast, výkon a podnikanie

  4. prekonávanie výziev, vedenie a riadenie, rozhodovanie sa

  5. vzdelávanie, mindset a inovácie

  6. EQ, ego, motivácia zmeny

  7. integrácia mindsetu do každodenného života

  8. integrácia mindsetu do podnikania

Prečo?

Prvú bariéru, ktorú potrebujeme „zdolať“, ak o to stojíme sme MY sami. Pozrieť sa za obzor, nájsť nové riešenie, cestu, ideu, to všetko vyžaduje opustiť mantinely vzorcov. Najprv je potrebné vedieť čo a ako a potom to zrealizovať, preto MINDSET a MOTIVÁCIA sú komplementárne.