Rastieme a zvyšujeme hodnotu networkingu ~beep events~

Blog  Členská zóna  Networking = BEEP

Skúsenosti z minulých období organizovania networkingových podujatí ukazujú, že nový účastníci networkingu nie su schopní počas prvého stretnutia, ktoré môže trvať 2-3h, porozumieť celý rozsah možností a vstrebať, do praxe uviesť, všetky nástroje využívané pri aktívnom praktizovaní networkingu.

V minulom roku sme využívali nástroj „ANO ~ Akadémia networkingu od podlahy“ ako nasledovníka predchádzajúceho „#rozvoj“ a ešte rok predtým „dobrá rada z môjho stola“, pričom všetky boli zamerané na odovzdanie praktických skúseností s nástrojmi využívanými v networkingu.

BEST PRACTICES NETWORKINGU BEEP EVENTS je pokračovateľom so zmenenou formálnou časťou a vopred stanovenou pevnou štruktúrou na rok vopred. Bude realizovaný v jednotlivých kvartáloch, čiže 4x za rok. Témy, komu je tento workshop určený a prečo by ho mal absolvovať si pozorne prečítajte.

Registrácia členov je online na beep.sk cez konkrétne podujatie.

 

workshop best practices

networking beep events

Komu?

Novým členom, členom, ktorý nevnímajú naplnenie očakávaní a v mimoriadnych prípadoch potenciálnym členom alebo partnerom BEEP.

O čom?

  1. stanovenie cieľov v zmysle očakávaní a reálnych možností

  2. plán osobnej účasti na podujatiach

  3. pozývanie hostí na podujatia

  4. krátke predstavenie sa

  5. prezentácia člena

  6. networking, praktické rady pre podujatia aj mimo nich

  7. osobné stretnutia

  8. sociálne siete

  9. vnútorná komunikácia, podpora prostredia

Prečo?

Chceme byť efektívny a získať maximum z toho za čo platíme a čomu venujeme čas. Chceme naplniť naše očakávania. Využijeme všetky možnosti a nástroje, ktoré nám poskytovateľ poskytuje. Ak vidíme priestor, navrhneme optimálnejšie riešenie v prospech komunity BEEP.