#draho~cennosti ~ °1 ~ kombinácia 7 praktík

Blog  Business  Marketing

Či ste právnik, účtovník, realitka, cestovka. Alebo ste poradca, konzultant, predávate služby, tovar, či už online alebo inak má vo vašom marketingu, obchode váhu a to významnú 

odporučenie, referencia!

Na nej je založený aj biznis networking, ako ho dnes na Slovensku poznáme. Ponúkam Vám 7 významných praktík, ktoré v kombinácii tvoria komplex činností. Ich praktizovaním, hoci na podujatiach beep events, najmä biz&breakfast sa v nich nie len zdokonalíte, ale vytvoríte si vlastný model, ktorý budete nosiť priamo pod kožou.

  1. Komunikácia: Aktívna a efektívna. Na stretnutia s potenciálnymi obchodnými partnermi choďte pripravení, počúvajte ich potreby a predstavy.
  2. Nadväzovanie vzťahov: Nie len pracovné stretnutia, ale aj neformálne udalosti, telefonáty a osobné stretnutia, ktoré reagujú aj na iné ako len pracovné potreby môžu posilniť ľudské väzby.
  3. Dôvera a dôveryhodnosť: Dodržiavajte dohody. Transparentnosť vo všetkých oblastiach pomáha v budovaní dlhodobých obchodných vzťahov. Ponúkajte hodnotu.
  4. Udržiavanie kontaktov a vzťahov: Nezabudnite! Aj po uzatvorení obchodu, aj po zmene životnej, či pracovnej … Udržiavajte komunikačnú linku.
  5. Flexibilita a adaptabilita: Buďte pripravení prispôsobiť sa rôznym situáciám a zmenám. vašich zákazníkov. Je prirodzené, že podmienky sa môžu meniť a táto schopnosť môže byť kľúčom k úspechu pri vytváraní obchodných vzťahov.
  6. Porozumenie potrebám zákazníka: Klaďte si otázku: Ako môžem vyriešiť jeho problémy alebo pomôcť dosiahnuť jeho ciele. Je dôležité presne pochopiť, čo potrebuje.
  7. Ponuka prispôsobená zákazníkovi: Ponúkajte riešenia alebo produkty prispôsobené potrebám a cieľom vášho zákazníka a to často nie len jeho organizácie. Vzťah pracovných a osobných potrieb býva často úzko prepojený.

Spracoval: Martin Drahos