dev & inspiring online beep networking events

Platnosť podujatia uplynula

 1. Rýchlo, jednoducho, online.
 2. Zmysluplné témy z reality podnikania.
 3. Kreatívne návrhy riešení otázok.
 4. Čistý networking bez omáčok.
 5. Pripoj sa, predstav sa, prepoj sa!

 

TÉMA: 

…..

Spíker:     …..

Moderátor:      Martin Drahoš

Čo sa dozviete: 

…..

PROGRAM:

 1.   Predstavenie sa účastníkov.
 2.   Téma o podnikaní s diskusiou, odovzdanie skúseností na z reálnych skúseností v podnikaní.
 3.   Ako hľadať kreatívne riešenia?   Hra otázok a odpovedí.
 4.   Fórum reakcií účastníkov

Podujatie je realizované v online prostredí prostredníctvom internetu. K pripojeniu je potrebná stabilná a dostatočná konektivita, funkčná kamera, mikrofón a reproduktory, PC alebo notebook alebo mobil alebo iné rovnocenné zariadenie. URL na pripojenie je zasielané po zakúpení vstupenky na zadanú emailovú adresu najneskôr pol hodinu pred začatím podujatia.

PREČO sa pripojiť k BEEP world networkingu?

 • Kontakty – nové, overené, odporučené, konkrétne vyžiadané môžeš získať od účastníkov alebo členov len ak sa im predstavíš
 • Obchodné príležitosti – môžeš rozpracovať s účastníkmi podujatí alebo s ich obchodnými partnermi ak im opíšeš svoj zámer.
 • Vzťahy medzi podnikateľmi – tvoria sa budovaním dôvery, pravidelnou účasťou na našich podujatiach. Pri osobných stretnutiach.
 • Zdieľanie skúseností – sa deje spontánne v rozhovoroch na jednotlivých stretnutiach, niekedy sa stačí jednoducho opýtať
 • Optimalizácia – dodávateľského reťazca nákladová a kvalitatívna podľa individuálnych potrieb. Potenciál tvorby nákupnej aliancie.
 • Efektívny marketing – vhodný najmä na vybudovanie obchodných kanálov, strategických partnerstiev a kľúčových zákazníkov.

Podrobnosti o podujatí

18. mája 2024 9:00
18. mája 2024 10:30
on-line
Google meet online

Organizátori

beep.world & beep.service
events@beep.sk
421911627320
www.beep.sk
Vnímanie cez hodnotu objemu vlastníctva materiálnych hodnôt vieme transformovať na vnímanie aj Vašej hodnoty cez schopnosť zdieľať to čo je vzájomne prospešné. To je cesta, na ktorej budeme vytvárať spojenia, podnecovať spoluprácu a ktorú budeme s Vami zdieľať.